მთავარი მოსწავლეებს აბიტურიენტებს სტუდენტებს მშობლებს პედაგოგებს ადმინისტრატორებს რეკლამა გალერეა
FORUM
 
   პროფესიული სკოლა  "ინტერსერვისი" გიწვევთ მზარეულის სასერტიფიკატო პროფესიულ კურსებზე.  დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 571 333 881, 577722709      
RSS
რესურსები
აქტიური მომხმარებლები
ალექსანდრე ეჯიბაძე  
მზია გიგუაშვილი  
ნანა ხახუტაიშვილი  
მარიამი ნარიმანაშვილი  
ნინო ბაიდოშვილი  
ვიკა  
თიკა გამყრელიძე  
ნათია სორდია  
მარიამ დავითაშვილი  
ქეთევანი ვარდანაშვილი  
 
ახალი კომენტარები
 • მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდების ტესტები და სწორი პასუხები /Cat-ის საგამოცდო სისტემაზე მუშაობა გრძელდება/
 • გთხივთ დადოთ მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდაზე გამოყენებული ბიოლოგიის ტესტები და პასუხები და მირჩიეთ რა უნდა გავითვალისწინო გავდივარ გამოცდაზე და ვნერვიულობ
 • ar aris dzalian rtuli,mtavaria mondomeba :*
 • „ინდიგოს ბავშვები“ - რა ვიცით მათ შესახებ?
 • -------
 • მათემატიკური პირამიდების საოცრება
 • dz magaria
 • 1992-93 წლების ომის შემდგომი ტრავმა აფხაზეთიდან დევნილებში
 • ბოლომდე რატომ არ დაიდო? :/
 • აზრი აქვს ცხოვრებას ... ცხოვრების მოლოდინში?
 • მოლოდინის რეალიზაცია მხოლოდ შენზე არ არის დამოკიდებული, თუ დავუკვირდებით ყველაფერი ეს ალბათობაზეა აგებული,
 • დედამიწის სიხშირე და ადამიანის ტვინი. რატომ უნდა გარდაიქმნას ადამიანი?
 • cota fizika unda icode es rom gaigo da me ver gavigeb
 • მე ვერ დავამატებ ტესტს?
 • შენც შეგიძლია დამატება. სადაც ტესტებს ნახულობ , იქვე არის "დაამატე ტესტი" . ამას დააწექი და შექმენი.
 • მერე რა იყოს და იმედია მაქსიმალურად ყველა ჩავაბარებტ წარმატებებიიიიიიიიი
 • მეცხრე კლასის ბოლოს, რომ გამოცდებია ძნელია?
 • მეცხრე კლასის გამოცდები ადვილია ჩავაბარე ძირითად საგნებშია მაგრამ საწიროა მერწმუნეთ

   
   

   

  Изыскание методов усовершенствования педагогического общения в образовательных учреждениях Грузии - 2 ნანახია (7790) - ჯერ 02 თებერვალი 2014

  Следовательно выстраивается следующая структура [14, 15, 16]:

  Эмоциональная → Педагогическое  → Эмоциональная → Педагогическое

  идентификация          воздействие                        идентификация           воздействие  

  Здесь эмоциональная идентификация выступает как элемент опережающий (прогностический) и завершающий (оценочно-уточняющий). Таковы функции эмоциональной идентификации в процессе профессионально-педагогического общения.

  Известно, что высшее учебное заведение наряду с воспитательно-педагогической деятельностью ведет и научно-исследовательские работы творческого характера. Собственные научные достижения играют также, естественно, существенную роль в самом учебном процессе. Так, средоточием творческой научной работы в   вузах являются кафедры (направления). Но рассматривая кафедру как своеобразную общественную систему, мы не можем пройти мимо ее связей с рядом организационных ячеек как своего вуза и системы высшего образования, так и других систем. Соответствующие исследования в этой области позволяют, очевидно, сформулировать со временем ряд проблем общественно-организационного характера, связянных с адаптацией кафедры к конкретной как вузовской, так и вневузовской среде. Основой же, пожалуй, является при этом проблема совмещения постулата автономии кафедры как определенного  коллектива научных работников с постулатом должного участия кафедры в функционировании более широкой общественной системы. Важно отметить, что  т.н. код связи между кафедрой и различными внешними центрами информации заслуживает особого вниманияю Сам механизм передачи информации извне в микросреду кафедры, а затем ее интерпретации нас интересует постольку, поскольку он зависит от воздействия конкретных общественных сил. Особую проблему представляет действенность  т.н. рецепторов и эффекторов кафедры. Кумуляция педагогической и научной документации, подготовка кадров, анализ и накопление опыта также представляет несомненный интерес. Именно для этого нами были использованы известные материалы анкетного обследования и результаты изучения  отдельных факультетов одного из политехнических институтов [17, 18]. Важно подчеркнуть, что персонал кафедры в весьма существенной степени определяет ее потенциальные возможности. Относительно вышесказанного  можно добавить целый ряд аспектов социально-психологического характера, таких, как мотивация, стремления, способность и склонность к гармоничноу взаимодействию, совпадение или несовпадение личных интересов с интересами кафедры. Исследования проведенные А. Радько и Б. Маевской [18] показали, что научный персонал кафедр в неделю посвящяет в среднем 25-30 часов научной работе. Однако почти половина этого времени оказывается рассеянной, так как перемежается другими занятиями. Причем при значительной тяге к исследовательской работе наблюдается недостаточное владение самой техникой научного ремесла, и в частности, плохое знание иностранных языков, специальной литературы, отсутствие методологических навыков. Но не взирая на все это, проведенные исследования выявили ряд факторов положительно влияющих на отношения между кафедрой и ее сотрудниками, что в сущности выражается в хороших отношениях сотрудников с руководителями, способствующих добросовестному обмну идеями и увязке реализуемых  научных задач с возможностью взаимной помощи. Делом первостепенной важности является одобрение кафедрой т.н. значительной дозы неконформизма работников при одновременном обеспечении надлежащей координации усилий каждого из них. Это особенно касается  работников с теоретической ориентацией, для которых наиболее эффективным стимулом является внутреннее вдохновение. Как показали результаты проведенных исследований интеграция персонала кафедр касается прежде всего их профессиональной деятельности. Нужно отметить, что другими проведенными исследованиями было установлено, что связь рядовых сотрудников с кафедрой усиливается, когда и они имеют право голоса. Данные исследования указывают не только на обьективную возможность, но и на прямую необходимость усовершенствования работы сосредоточенных вокруг кафедр научных кругов. К тому же результаты исследований выполненых автором [19]  указывают на паразительное расхождение, и в частности на том, что научные работники, как правило, положительно оценивают руководителя как человека и вместе с тем относительно часто отрицательно отзываются о его организаторских способностях. Так, исследования проводимые в семидесятые годы прошлого столетия автором [20]   в одном из высших экономических учебных заведении, в области учебно-воспитательной работы также указали на недостатки в руководстве кафедрами. Надо отметить, что положение   научного работника на кафедре можно в известном смысле рассматривать, как баланс действия стимулов и антистимулов. Соотношение сил, из которых одни действуют стимулирующим образом, а другие прямо расхолаживающим, в значительной мере определяет ориентацию работника а эффективное профессиональное стимулирование работников науки требует знания специфики этого баланса стимулов и антистимулов в разных ситуациях, свойственных вузу. Располагая такими знаниями, можно установить каких стимулов не хватает, каких антистимулов слишком много и что следует изменить. Исследование   В. Млицка явилось первой попыткой, предпринятой в этом направлении. Оно касалось, однако, положения только на двух факультетах одного из втуза и охватывало, конечно лишь часть проблемы. Стрежнем данного исследования явилась зависимость между системой стимулов и антистимулов и разными типами профессиональных карьер научных работников. В частности отмечалось усиленное восприятие антистимулов в случаях неблагополучной карьеры. Наблюдалось также недостаточно стабильное  положение научных работников, находящихся между двумя относительно устойчивыми т. н. полюсами, а конкретно магистрами, с одной стороны, и профессорами-с другой. Для научных работников, имеющих высшие ученые степени, характерно, что на первом месте среди антистимулов у них оказались неблагоприятные обстоятельства административно-организационного характера. По нашему глубокому убеждению  дальнейшие исследования должны углубить наши знания об условиях и факторах, от которых зависит деятельность кафедр. Выводы же должны послужить усилению роли руководителя кафедры, как ее научного вдохновителя, организатора и одновременно опекуна. Надо основательно задуматься над тем, может ли быть эффективно реализована в конкретной ситуации кафедры эта тройственность обязанностей. Ни для кого не секрет, что чем крупнее кафедра  и чем сложнее ее деятельность, тем более необходимо рассматривать руководство ею в различных аспектах. Отождествление руководства кафедрой лишь с личностью руководителя в таком случае теряет свой смысл. Ведь речь идет не о руководстве, понимаемом как власть, а как о целом комплексе функций управления. С одной стороны это функции руководства кафедрой как своеобразной ячейкой, а с другой-функции руководящего воздействия на отдельных сотрудников кафедры. В первом случае речь идет о широко понимаемом благе кафедры, во втором-о применении такого баланса стимулов и антистимулов по отношению к каждому из работников, который был бы оптимальным с точки зрения участия именно этого работника в научно-исследовательской работе. Естественно в обоих случаях необходимы дифференциация и индивидуальный подход, только в первом случае важна специфика данной кафедры, а во втором-специфика личности данного научного работника. Нужно отметить, что исследования [21] выполненные на кафедрах двух факультетов одного высшего технического учебного заведения проливают свет на комплекс факторов т.н. микросферы докторанта. Оказывается, что больше двух третей докторантов почти непроизводительны (в смысле публикации и технологических решении), а более половины-не защищают своих диссертаций в положенный срок. Правда, во втузе практически-прикладная ориентация по меньшей мере равна теоретико-экспериментальной. Немаловажным фактором является также сохранение одного и того же руководителя (магистерская работа-докторская работа). Так, на кафедрах теоретико-экспериментального характера значительно больше, чем на кафедрах практически-прикладного характера, сотрудников сохраняющих подобную непрерывность тем и руководителей. Это способствует стабилизации высоких стандартов научной работы и этики и в то же время  их одобрению молодыми адептами науки. Таким образом, атмосфера на кафедре и факультете в целом очень сильно влияет и на собсвенно тягу  к выполнению докторских работ и на их качество.

  В ходе нашего исследования важнее всего подчеркнуть, что на пороге третьего тысячалетия человечество совершенно неожиданно оказалось перед лицом целого рядя взаимосвязанных глобальных проблем, глубинные корни которых находятся в гуманитарной сфере. Суть этих проблем, как отмечает автор [22] состоит в том, что сознание современного общества не подготовлено к адекватному восприятию все более усложняющейся реальности. Чтобы устранить такую опасность, следует изменить систему воспитания человека современного общества, создать новую систему образования. А делать это надо достаточно быстро, где новая система образования должна сформировать систему ценностных ориентации людей  на базе той идеологии, которая в найбольшей степени отвечает текущим и будущим задачам развития как общества в целом,  так и социальных групп и отдельных личностей его образующих. В целях достижения качественно новых результатов следует широко использовать все возможности существующих информационных систем, а в этом и заключается одна из основных особенностей создаваемой новой системы образования.Нужно также отметить, что любой образовательный процесс всегда использует некоторую совокупность  информационных систем, способных с той  или иной степенью эффективности внедрить в сознание человека и (или) социальной группы требуемые идеологические нормы и ценностные ориентации. Чтобы осуществить глобальную перестройку общественного сознания, информационная система, используемя в целях совершенствования образовательного процесса, должна быть очень мощной и направлена на решение кардинальных задач, оставляя в стороне второстепенные. Образование обычно понимается как процесс передачи знаний и культуры от прошлых поколений к настоящим. При таком подходе образование все в меньшей степени способна удовлетворять требованиям сегодняшнего дня, потому что современная жизнь, развивающаяся в ускоряющемся темпе, существенно отличается от еще недавнего прошлого. В силу такого чрезвычайно быстрого развития образовательный процесс должен формировать сознание людей с учетом не только современных требований, но и проблем завтрашнего дня, т.е. быть ориентированным на будущее. Но пока образовательная система во многом игнорирует будущее, находя свое т.н. комфортабельное существование в воспоминаниях о прошлом. Но практически все образовательные учреждения и системы не нацелены на создание того образа будущего, где развитие образовательного процесса означает одновременно ускоренное развитие науки и культуры. В этом и заключается очень важное, и к тому же, заметное отличие современного образования от классического образования еще недавнего прошлого, потому, что классическое образование было, по преймуществу, только лишь пользователем  достижений науки и культуры. Современное же образование стимулирует их развитие, в явном или неявном виде задает приоритеты, определяет ближайщие и стратегические направления этого процесса. Исходя из вышеизложенного, проблема начального и среднего образования чрезвычайно актуальна для развивающихся стран. Здесь, как отмечается в ряде работ ЮНЕСКО, остро стоит проблема нехватки учителей, а квалификация многих из них находится под большим вопросом. Так можно с большей долей уверенности утверждать, что в развивающихся странах в ближайщей перспективе главное-это снижение уровня неграмотности, обучение населения основам современных технологий, расширение кругозора, приобщение к главным общечеловеческим духовным ценностям, устранение узконациональной ограниченности. Несколько по-другому стоит проблема начального и среднего образования в развитых странах. Здесь вышеперечисленные проблемы решены или почти решены. Поэтому основной задачей является получение в средней школе такого образования, которое отвечало бы самым высоким требованиям, предъявляемым   к учителям при поступлении как в престижные вузы, так и на крупные современные высокотехнологичные предприятия. При этом, сейчас, очень часто идут по пути узкой специализации, и сразу же сталкиваются с целым рядом принципиальных проблем. Прежде всего, узкая специализация уже в детском возрасте отнюдь не способствует воспитанию ноосферного образа мышления. Кроме того, навязывание ребенку узкой специализации (с помощью родителей, условий жизни или других обстоятельств) в том возрасте, когда за редким исключением он еще не определил своих наклонностей, ведет к лишению его права выбора своего жизненного пути, служит основой для многих жизненных трагедии. Ну конечно же можно исходить из известного постулата о том, что если ты не можешь делать то, что тебе нравится, пусть тебе понравится  то, что ты делаешь. Но им хорошо пользоваться, когда тебе за сорок, а не двадцать. И наконец, узкая специализация требует высокой квалификации преподавательского состава по профилирующим предметам и оставляет в тени требования к преподавателям по всем остальным дисциплинам. А такая разница в профессиональной подготовке (а, следовательно, и в уровне культуры, широты кругозора и т. д.) далеко не всегда благоприятно влияет на моральный климат в учительском коллективе. Помимо всего, высокий уровень преподавателя часто сопряжен с его высокими амбициями. Он априори личности (иначе он вряд ли достиг бы своей высокой квалификации). Но каждая личность нуждается в своей самореализации. Личность так или иначе  всегда стремится солировать и редко способна играть в оркестре. А в начальной и средней школе способность играть в оркестре-это главное для того, чтобы воспитать гармоничную личность. А следствием такого т.н. солирования уже сейчас являются многочисленные учебные программы, может быть и хорошие сами по себе, но совершенно не согласующиеся с программами по другим предметам и перегружающие детей. Проблема создания же высококвалифицированного оркестра преподавателей, каждый из которых способствует првышению эффективности воспитательного процесса в целом-это очень важная, глобальная проблема, которая в достаточной степени пока еще не оценена.

   

   

  Литература:

  1.           В. А. Кан-Калик. Учителю о педагогическом общении. М., просвещение, 1987

  2.           Социальная психология. Под редакцией Г. П. Предвечного, Ю. А. Шерковина. М., 1975

  3.           В. Н. Соковнин. О природе человеческого общения. Фрунзе, 1973

  4.           А. С. Золотнякова. Личность в структуре педагогического общения. Ростов-на-Дону, 1980

  5.           Ю. Л. Ханин. Общение как предмет теоретического и прикладного исследования//К вопросу об оценке коммуникативной личности. Л., 1972

  6.           Б. Д. Парыгин. Общественное настроение. М., 1966

  7.           П. В. Симонов. Метод К. С. Станиславского и физиология змоций-ст. 119

  8.           П. В. Симонов. Метод К. С. Станиславского и физиология змоций-ст. 72

  9.           В. А. Кан-Калик. Проблемы профессионально-педагогического общения. Советская педагогика, 1979, №6

  10.   Р. Х. Шакуров. Общение как предмет теоретических и прикладных исследований//Модель функционально-генетической структуры общения-ст.185

  11.   А. А. Леонтьев. К психологии речевого воздействия//Материалы 4-го Всесоюзного симпозиума по психолингвистике  и теории коммуникации. М., 1972

  12.   Л. Н. Коган. Публика как вид массового общения//Общение как предмет теоретических и прикладных исследований. Л., 1972

  13.   А. С. Макаренко. Соч., М., 1958, Т-5.

  14.   Социальная психология. Под редакцией Г. П. Предвечного, Ю. А. Шерковина. М., 1975. ст-203

  15.   Н. Д. Левитов. О психических состояниях человека. М., 1964

  16.   У. П. Короленко. Как читать эмоции// Учит. газ. 1978

  17.   Szarras H., Warunki pracy mlodej kadry в сб. System spoleczny katedry. PWN, Warszava, 1968

  18.   Radzko A, Majewska B. Pracownicy naukowi na tle mikrosrodowiska katedry. // System spoleczny katedry. PWN, Warszava, 1968

  19.   Mlichka W., Bodzce I antybodzce pracy w katedrze в сб. System spoleczny katedry. PWN, Warszava, 1968

  20.   Pilinow A., Funkcje wychowawcze katedry, Warszava, 1967

  21.   Cichomski B., Rola doktoranta w katedrze, в сб. System spoleczny katedry. PWN, Warszava, 1968

  22.   Г. Чоговадзе. Инфорнация. Информация, общество, человек. Изд-во Дата+, Тбилиси, 2003

   

   

   

  Finding methods for improving teacherrelationships  in educational institutions of Georgia

  V. A.   Tsverava, I. B. Abuladze, D. N. Narimanashvili , I. R. Chargazia

  Summary: This article sanctified questions regarding both typical difficulties arise in dealing with teacher educability and secrets of pedagogical interaction , questions of education and training . Expounds the system mastering techniques of communication in training and education . Analyzed some of the issues of internal and external influences that affect the success of creative work . Consider a set of conditions in which to work for University Teachers . A new approach to the educational process and research in educational institutions.

   

  Key words: pedagogue, contact, educational process, higher educational institution

  ავტორი :Adminstrator კომენტარები (0)

  კომენტარები  
  გაზიარება
  მსგავსი თემები :
  | პედაგოგიკა |
     
 • კომენტარის დასატოვებლად უნდა გაიაროთ ავტორიზაცია !
 •  
  საკვანძო სიტყვები  
  ვყიდი ვარ სპეციალისტი მომსახურება კონფერენციები/ღონისძიებები ვცვლი ჯანმრთელობა/პროფილაქტიკა ხელოვნება/კულტურა ვეძებ სპეციალისტს განათლება/სწავლება სასწავლო პროგრამები სტიპენდიები ტურიზმი/დასვენება/გართობა კურსები/ტრენინგები/სტაჟირება ტენდერები/გრანტები გავაჩუქებ სხვა ფიზიკური კულტურა/სპორტი ვიყიდი
  ანონსი  
   
  მთავარი   მოსწავლეებისთვის   სტუდენტებისთვის
   

  პედაგოგთა შორის ყოველთვის იყო ცნობილი ჭეშმარიტება, რომ უმაღლესი განათლების მიღების დამადასტურებელი დიპლომის მიღება - ფინიში არაა, ეს - მხოლოდ სტარტია:  
   
  მშობლებისთვის   პედაგოგებისთვის   ადმინისტრატორებისთვის
     
  ავტორიზაცია
  შესვლა
  დაგავიწყდათ პაროლი; ?
  დარეგისტრირდით !
  ურჩიეთ საიტი მეგობარს !
  სიახლეების გამოწერა
   
  ჩვენი მეგობრები
   
  სიახლეები  
   

  RSS
  | ავტორიზაცია | რეგისტრაცია | პროექტის შესახებ | წესები და პირობები
  იპოვეთ შეცდომა? | გვაცნობეთ პლაგიატის შესახებ
  საავტორო უფლებები დაცულია © www.education.ge - 2021