მთავარი მოსწავლეებს აბიტურიენტებს სტუდენტებს მშობლებს პედაგოგებს ადმინისტრატორებს რეკლამა გალერეა
FORUM
 
 

თითოეული თქვენგანის დონაცია, ანუ შემოწირულობა  - მოემსახურება მის მხარდაჭერას, ფუნქციონირებასა და სრულყოფას!    

RSS
რესურსები
აქტიური მომხმარებლები
ალექსანდრე ეჯიბაძე  
მზია გიგუაშვილი  
ნანა ხახუტაიშვილი  
მარიამი ნარიმანაშვილი  
ნინო ბაიდოშვილი  
ვიკა  
თიკა გამყრელიძე  
ნათია სორდია  
მარიამ დავითაშვილი  
ქეთევანი ვარდანაშვილი  
 
ახალი კომენტარები
 • მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდების ტესტები და სწორი პასუხები /Cat-ის საგამოცდო სისტემაზე მუშაობა გრძელდება/
 • გთხივთ დადოთ მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდაზე გამოყენებული ბიოლოგიის ტესტები და პასუხები და მირჩიეთ რა უნდა გავითვალისწინო გავდივარ გამოცდაზე და ვნერვიულობ
 • ar aris dzalian rtuli,mtavaria mondomeba :*
 • „ინდიგოს ბავშვები“ - რა ვიცით მათ შესახებ?
 • -------
 • მათემატიკური პირამიდების საოცრება
 • dz magaria
 • 1992-93 წლების ომის შემდგომი ტრავმა აფხაზეთიდან დევნილებში
 • ბოლომდე რატომ არ დაიდო? :/
 • აზრი აქვს ცხოვრებას ... ცხოვრების მოლოდინში?
 • მოლოდინის რეალიზაცია მხოლოდ შენზე არ არის დამოკიდებული, თუ დავუკვირდებით ყველაფერი ეს ალბათობაზეა აგებული,
 • დედამიწის სიხშირე და ადამიანის ტვინი. რატომ უნდა გარდაიქმნას ადამიანი?
 • cota fizika unda icode es rom gaigo da me ver gavigeb
 • მე ვერ დავამატებ ტესტს?
 • შენც შეგიძლია დამატება. სადაც ტესტებს ნახულობ , იქვე არის "დაამატე ტესტი" . ამას დააწექი და შექმენი.
 • მერე რა იყოს და იმედია მაქსიმალურად ყველა ჩავაბარებტ წარმატებებიიიიიიიიი
 • მეცხრე კლასის ბოლოს, რომ გამოცდებია ძნელია?
 • მეცხრე კლასის გამოცდები ადვილია ჩავაბარე ძირითად საგნებშია მაგრამ საწიროა მერწმუნეთ

   
   

   

  Образец программы по русскому языку для студентов начального образования ნანახია (8802) - ჯერ 16 მარტი 2011

  Предлагаемый образец программы  предназначен   для студентов,  имеющих  подготовку по русскому  языку в  объеме  программы  грузинской школы, и ставит целью – реализовать связь обучения с реальной жизнью, обеспечить взаимосвязь теоретических знаний с практическими умениями и навыками.

   

       Наша методика   включает тексты и задания как оригинальные, так и взятые из различных учебников, учебных пособии, Интернет- литературы и т.д., целью которых является развитие  лексико-грамматических навыков  для чтения профессиональной литературы, позволяющее ускорит адаптацию студентов- будущих специалистов  начального  образования  в учебном процессе.

       Содержательным центром        каждого занятия,             его доминантой является основной         тексты  по специальности – предназначенные как для чтения в аудитории под руководством преподавателя, так и  для  самостоятельной  работы (аудирование    текста).             Грамматический материал сокращен до минимума. Тематика предлагаемых     речевых       тем    разнообразна, но в основном семантически взаимосвязана. В     систему    задании           тренировочно-обучающего     характера, мы включили           работу        с параллельными       конструкциями,       способствующими  пониманию  текста для  осуществления   устной коммуникации  и т.д.

             Особое внимание мы уделяем  составлению  деловой  документаций типа автобиографии, заявления,   объявление, расписка и т. п. - предлагая готовые образцы  деловой документации,  презентации самостоятельной работы и т. п.

                    Приложение  включает  образцы экзаменационных тестов  и заданий,                 тематику  самостоятельных работ,  билеты  устного  экзамена  и образцы  заданий  и так  далее.

   

  სასწავლო კურსის დასახელება

     Наименование  учебного курса Русский  язык(практический курс)  

  სასწავლო კურსის კოდი

     Код учебного курса Факультет  образования  и гуманитарных наук.

   ( для  студентов начального образования)

  Первый курс.  Первый семестр

  სასწავლო კურსის სტატუსი

     Статус учебного курса Обязательный  

        სასწავლო კურსის           ხანგრძლივობა

       Продолжительность                  учебного курса                       2  семестра-

  Первый семестр- 50 практических часов  

             ლექტორი

   

              Педагог

   

  Нана Хахутаишвили

  доктор  филологических наук;

   

  სასწავლო კურსის მიზანი

       Цель учебного курса Подготовка кадров - будущих  специалистов  начального  образования к чтению   научной  литературы по  специальности на  русском  языке.                  

  სასწავლო კურსის შესწავლის            წინაპირობები

        Предпосылки  обучения к предлагаемому курсу Предлагаемый  образец программы (первый учебный год- первый  семестр)    предназначен   для студентов факультета образования,  имеющих  подготовку  по русскому  языку в  объеме  программы   и  требований ЕГЭ   - грузинской школы.

     (Русский  алфавит  и название  букв. Согласные  и  гласные  русского    языка. Сонорные и шумные согласные. Состав  слова. Ударение. Имя  существительное.  Род  и  число   имен   существительных.  Склонение    имен  существительных.  Имя  числительное. Разряды числительных.   Местоимение. Разряды  местоимений. Склонение   местоимений. Имя прилагательное. Склонение прилагательных.  Глагол. Спряжение глагола. Наклонение глагола.  Деепричастие. Образование деепричастий. Причастие.   Образование причастий. Наречие. Классификация и образование наречий.

  Частицы(Классификация). Союзы(Классификация). Предлоги(Классификация). Междометия(Классификация)).

  Желательно     владение     студентами минимальными    ннавыками    пользования компьютером;

  სასწავლო კურსის ფორმატი

        Формат учебного курса Практические занятия

  Мультимедийные  занятия с использованием новых педагогических    и   др.технологий.

  სასწავლო კურსის შინაარსი

        Содержание  учебного курса          

                 Говорим и    пишем     правильно  

                                   по-русски

   

                               Модели занятии

    1-ое  занятие

     (2ч.)  

  Синтаксические конструкции - ситуативный диалог. Обучение  аудированию-речевые   ситуации (Вежливые буквы). Диалог-Студия: «Чем я увлекаюсь   в свободное  время». Составление  тематического словаря на тему: «Моя семья».

   Аудирование текста(Спец. т:«Сказки  и легенды» (пересказ-изложение). Научно-популярный   текст:  «Полезный  опыт» (составление   словаря  новых  слов и словосочетаний,  а также  составление

   предложении). Тексты    медиапространства:  «Из жизни замечательных людей». Лингвокультурологическая    экспертиза.

  Экскурсовод по истории слов. Без вести пропавшие слова.  

  Русская фразеология (Ахиллесова пята). Толкование пословиц. Грузинские соответствия.

  Составление   документации.  

  Число-.

   

     2--ое  занятие

     (2ч.)

  Синтаксические конструкции-ситуативный диалог.

  Обучение  аудированию-речевые ситуации. (Вежливые буквы). Диалог-Студия: «Из жизни замечательных людей-Адмирал Нельсон». Составление  тематического словаря на тему: «Скрипка  Энгра».

  Аудирование текста (Спец. т-«Сказки  и легенды» (пересказ-изложение). Научно-популярный   текст:  «Полезный  опыт» (составление   словаря  новых  слов и словосочетаний,  а также  составление

  предложении).

  Лингвокультурологическая экспертиза. Экскурсовод по истории слов.  

   Русская фразеология (Больное место). Составление документации.

  Число-

   

  3-ое  занятие

  (2ч.)

  Синтаксические конструкции-ситуативный диалог

  Обучение  аудированию-речевые ситуации.

  Диалог-Студия:  «Мой  респодент-художник».

  Аудирование текста (Спец. т: «Сказки  и легенды» (пересказ-изложение). Дидактический    текст: «Счастливая  мать» «(дидактическая сказка)» (составление   словаря  новых  слов и словосочетаний,  а также  составление  предложении).

  Лингвокультурологическая экспертиза. Экскурсовод по истории слов. Русская фразеология (Авгиевы конюшни). Почему так говорим. Составление документации.

  Число-

  4-ое  занятие

  (2ч.)

  Синтаксические конструкции-ситуативный диалог.

  Обучение  аудированию-речевые ситуации. Диалог-студия: «Мой респодент-студент  театральной академии ». Составление  тематического словаря на тему: «Моя  специальность»). Аудирование текста (Спец. т: «Сказки  и легенды» (пересказ-изложение). Дидактический   текст:   «Гвоздь   воспитания» (притча) (составление   словаря  новых  слов и словосочетаний,  а также  составление  предложении. Тексты  медиапространства: «Из жизни замечательных людей».

  Лингвокультурологическая экспертиза.

  Экскурсовод по истории слов. Почему так говорим. Русская фразеология (Альфа и омега).

  Число-

  5-ое  занятие

  (2ч.)

  Синтаксические конструкции-ситуативный диалог.

  Обучение  аудированию-речевые ситуации.

  Диалог-Студия: «Мой день: Дом и квартира. В магазине». Составление  тематического словаря на тему: «Одежда».

  Аудирование текста (Спец. т: «Сказки  и легенды» (пересказ-изложение). Дидактический   текст: «Грамматика и софистика» (притча) (составление   словаря  новых  слов и словосочетаний,  а также  составление  предложении). Лингвокультурологическая экспертиза. Экскурсовод по истории слов.

  Русская фразеология (Яблоко  раздора). Почему так говорим. Составление документации.  

  Число-

  6-ое  занятие

  (2ч.)

  Синтаксические конструкции-ситуативный диалог.

  Обучение  аудированию-речевые ситуации.

  Диалог-Студия: « Мой  респондент спортсмен- спорт  в моей жизни» - « Олимпийские  игры». Составление  тематического словаря на тему: «Спорт в  моей  жизни».

  Аудирование текста (Спец. т: «Сказки  и легенды» (пересказ-изложение Медиа-  тексты: «Из жизни замечательных людей-Адмирал Нельсон»  «Жаклин Кеннеди» (Составление   словаря  новых  слов и словосочетаний,  а также  составление  предложении).

  Лингвокультурологическая экспертиза.  Экскурсовод по истории слов.

  Русская фразеология (Эзоповский  язык). Почему так говорим.

  Число-

  7-ое занятие

  (2ч.)

  Синтаксические конструкции-ситуативный диалог.

  Обучение  аудированию-речевые ситуации.

  Диалог-Студия: «На экскурсии-прогулка за город». Составление  тематического словаря на тему: «В гостях».

  Аудирование текста (Спец. т: «Сказки  и легенды» (пересказ-изложение). Ситуативный  текст: «Новое  и старое  в городе» (составление   словаря  новых  слов и словосочетаний,  а также  составление  предложении). Тексты  медиапространства.: «Из жизни замечательных людей - Махатма Ганди»).

  Лингвокультурологическая экспертиза.

  Экскурсовод по истории слов.

  Русская фразеология (Делать погоду). Почему так говорим.  

  Число-

   

  8-ое  занятие

  (2ч.)

  Синтаксические конструкции-ситуативный диалог.

  Обучение  аудированию-речевые ситуации.

  Диалог-Студия: « Средства  сообщения-разговор по телефону». Аудирование текста (Спец. т.:- «Сказки  и легенды» (пересказ-изложение). Интернет-текст: «Леди Диана» (составление   словаря  новых  слов и словосочетаний,  а также  составление  предложении). Тексты  медиапространства: Из жизни замечательных людей - «Великий скупой  итальянского Возрождения»).

  Лингвокультурологическая экспертиза.

  Экскурсовод по истории слов.

  Русская фразеология (Колесо фортуны). Почему так говорим.

   Число-

  9-ое  занятие

  (2ч.)

  Синтаксические конструкции - ситуативный диалог.

  Обучение  аудированию-речевые ситуации.

  Диалог-Студия: «Роль квалифицированных  специалистов в развитии государства (Реформы Столыпина)». Аудирование текста (Спец. т: «Сказки  и легенды» (пересказ-изложение). Текст: «Наш  университет- университет  Руставели» (составление   словаря  новых  слов и словосочетаний,  а также  составление  предложении). Тексты  медиапространства: Из жизни замечательных людей - «Один день долгожителя»).

  .Лингвокультурологическая экспертиза. Экскурсовод по истории слов.

  Русская фразеология (Мастер на все руки). Почему так говорим. Составление документации.

   Число-

  10-ое  занятие

  (2ч.)

  Синтаксические конструкции-ситуативный диалог.

  Обучение  аудированию-речевые ситуации.

  Диалог-Студия: «Свободное  время и активный отдых». Аудирование текста (Спец. т: «Сказки  и легенды» (пересказ-изложение). Текст: Из жизни замечательных людей - «Илья Чавчавадзе» (составление   словаря  новых  слов и словосочетаний,  а также  составление  предложении).

  Лингвокультурологическая экспертиза.

  Экскурсовод по истории слов. Русская фразеология (Синяя птица). Почему так говорим.  

  Число-

  11-ое  занятие

  (2ч.)

  Синтаксические конструкции-ситуативный диалог.

  Обучение  аудированию-речевые ситуации.

  Диалог-Студия: «Здоровый  образ  жизни». Составление  тематического словаря на тему: «В мире музыки»

  Аудирование текста (Спец. т: «Сказки  и легенды» (пересказ-изложение). Текст: «Джаз» (составление   словаря  новых  слов и словосочетаний,  а также  составление  предложении)). Лингвокультурологическая экспертиза.

  Экскурсовод по истории слов.

  Русская фразеология (Слуга двух господ). Почему так говорим.  

  Число-

  12-ое  занятие

  (2ч.)

  Синтаксические конструкции-ситуативный диалог.

  Обучение  аудированию-речевые ситуации.

  Диалог-Студия: Великие художники - «Нико Пиросманашвили». «Сальвадор   Дали». «Пабло Пикассо». Составление  тематического словаря на тему: «Цветовая гамма». Аудирование текста.

  (Спец. т: «Сказки  и легенды» (пересказ-изложение). Текст: «Наталья Крандиевская-Толстая» (составление   словаря  новых  слов и словосочетаний,  а также  составление  предложении). Тексты  медиапространства: «Из жизни замечательных людей-Наполеон»)

  Лингвокультурологическая экспертиза.

  Экскурсовод по истории слов.

  Русская фразеология (Геркулесов труд). Почему так говорим.

   Число-

  13-ое  занятие

  (2ч.)

  Синтаксические конструкции-ситуативный диалог.

  Обучение  аудированию-речевые ситуации.

  Диалог-Студия: «Мой  рабочий день».

  Аудирование текста (Страницы  истории: «Башни  на высоких  горах» (дидактическая сказка) (составление   словаря  новых  слов и словосочетаний,  а также  составление  предложении). Спец. т: «Сказки  и легенды» (пересказ-изложение))

  Лингвокультурологическая экспертиза.

  Экскурсовод по истории слов. Русская фразеология (Лебединая песня). Почему так говорим.  

  Число-

  14-ое  занятие

  (2ч.)

   

  Синтаксические конструкции-ситуативный диалог

  Обучение  аудированию-речевые ситуации.

  Диалог-Студия: «Странности  великих   людей».

  Аудирование текста (Спец. т: «Сказки  и легенды» (пересказ-изложение). Дидактический текст: «Ложь и, правда» (дидактическая сказка) (составление   словаря  новых  слов и словосочетаний,  а также  составление  предложении). Лингвокультурологическая экспертиза. Экскурсовод по истории слов. Русская фразеология (Белое пятно). Почему так говорим. Составление документации.  

  Число-

  15-ое  занятие

  (2ч.)

   

  Синтаксические конструкции-ситуативный диалог.

  Обучение  аудированию-речевые ситуации.

  Диалог-Студия: «Страницы  истории Грузии». Аудирование текста (Спец. т: «Сказки  и легенды» (пересказ-изложение). Учебный  текст   по специальности. Текст:  «Русские поэты в Грузии» (составление   словаря  новых  слов и словосочетаний,  а также  составление  предложении)).

  Лингвокультурологическая экспертиза. Экскурсовод по истории слов. Русская фразеология (Козел отпущения). Почему так говорим.

   Число-

   

  16-ое  занятие-

  (2ч.)

  Синтаксические конструкции-ситуативный диалог.

  Обучение  аудированию-речевые ситуации.

  Диалог-Студия:  «Моя родина Грузия ».

  Аудирование текста (Учебный  текст   по специальности. Спец. т: - «Сказки  и легенды» (пересказ-изложение).

  Текст: «Великие   открытия-великие грузинские ученые» (составление   словаря  новых  слов и словосочетаний,  а также  составление  предложении). Тексты  медиапространства.: «Из жизни замечательных людей  Ганди»).

  Лингвокультурологическая экспертиза.

  Экскурсовод по истории слов.

  Русская фразеология (Золотой фонд). Почему так говорим. Составление документации.  

  Число-

  17-ое  занятие

  (2ч.)

  Синтаксические конструкции-ситуативный диалог.

  Обучение  аудированию-речевые ситуации.

  Диалог-Студия: «Профессия  и характер».

  Аудирование текста (Спец. т: «Сказки  и легенды» (пересказ-изложение). Тексты: «Немного  из истории часов». «Часы, которые нас выбирают» (составление   словаря  новых  слов и словосочетаний,  а также  составление  предложении). Тексты  медиапространства: «Из жизни замечательных людей-Ноэ Жордания»). Лингвокультурологическая экспертиза.

  Экскурсовод по истории слов. Русская фразеология (Мутить воду.). Почему так говорим.  

  Число-

  18-ое  занятие-

  (2ч.)

  Синтаксические конструкции-ситуативный диалог.

  Обучение  аудированию-речевые ситуации.

  Диалог-Студия: «Аджария наш край родной».

  Аудирование текста (Спец. т: «Сказки  и легенды» (пересказ-изложение). Текст: «Поэзия Сергея Есенина» (составление   словаря  новых  слов и словосочетаний,  а также  составление  предложении).

  Лингвокультурологическая экспертиза.

  Экскурсовод по истории слов.

  Русская фразеология (Двуликий Янус). Почему так говорим.  

  Число-

  19-ое  занятие-

  (2ч.)

  Синтаксические конструкции-ситуативный диалог.

  Обучение  аудированию-речевые ситуации.

  Диалог-Студия: «Любимый  писатель». Аудирование текста (Спец. т: «Сказки  и легенды» (пересказ-изложение). Текст: «Стихи  Александра  Сергеевича Пушкина» (составление   словаря  новых  слов и словосочетаний,  а также  составление  предложении).

  Лингвокультурологическая экспертиза.

  Экскурсовод по истории слов.

  Русская фразеология (Общий  язык). Почему так говорим. Составление документации.  

  Число-

  20-ое  занятие

  (2ч.)

   

  Синтаксические конструкции-ситуативный диалог.

  Обучение  аудированию-речевые ситуации.

  Диалог-Студия - «На день рождении  подруги».

  Аудирование текста (Спец. т: «Сказки  и легенды» (пересказ-изложение). Учебный  текст   по специальности.(Профессиональный текст-дидактиеский  текст: Золотое  яблоко» (дидактическая сказка)) (составление   словаря  новых  слов и словосочетаний,  а также  составление  предложении).Тексты  медиапространства: «Из жизни замечательных людей-Иванэ Джавахишвили»)

  Лингвокультурологическая экспертиза. Экскурсовод по истории слов.

  Русская фразеология(Арабские  сказки). Почему так говорим.  

  Число-

  21-ое  занятие

  (2ч.)

  Синтаксические конструкции-ситуативный диалог

  Обучение  аудированию-речевые ситуации..

  Диалог-Студия: «Тбилисоба- Батумкалакоба».

  Аудирование текста(Учебный  текст   по специальности.Спец.т:«Сказки  и легенды»(пересказ-изложение). Профессиональный текст-дидактический  текст: «Сестра  и брат»»(дидактическая сказка)(составление   словаря  новых  слов и словосочетаний,  а также  составление  предложении)).

  Лингвокультурологическая экспертиза.

  Составление  тематического словаря на тему: «Праздники». Экскурсовод по истории слов.

  Русская фразеология (Калиф на час). Почему так говорим. Составление документации.

   Число-

  22-ое  занятие

  (2ч.)

   

  Синтаксические конструкции-ситуативный диалог.

  Обучение  аудированию-речевые ситуации.

  Диалог-Студия: « Музыка в моей жизни-джаз». Аудирование текста(Спец.т:«Сказки  и   легенды»(пересказ-изложение).

  Профессиональный текст-дидактический  текст: «Взаимопомощь»(дидактическая   сказка)(составление   словаря  новых  слов и словосочетаний,  а также  составление  предложении). Тексты  медиапространства: «Из жизни замечательных людей-Багратиони»)

  Лингвокультурологическая экспертиза.

  Экскурсовод по истории слов. Русская фразеология

  (Золотые  руки). Почему так говорим.  

  Число-

  23-ое  занятие

  (2ч.)

  Синтаксические конструкции-ситуативный диалог.

  Обучение  аудированию-речевые ситуации.

  Диалог-Студия: «Компьютер  и мы-электронное                                                 письмо  другу-подруге ». Аудирование текста(Спец.т:«Сказки  и легенды»(пересказ-изложение). Учебный  текст   по специальности.

  Профессиональный текст-дидактический текст: «Самая  надежная  крепость»(дидактическая сказка)(составление   словаря  новых  слов и словосочетаний,  а также  составление  предложении)).

  Лингвокультурологическая экспертиза. Составление  тематического словаря на тему: «Компьютер  и мы». Экскурсовод по истории слов. Русская фразеология(Белая ворона). Почему так говорим.

  Число-

   24-ое  занятие

  (2ч.)

  Синтаксические конструкции-ситуативный диалог.

  Обучение  аудированию-речевые ситуации.

  Диалог-Студия: «Театр». Аудирование текста.

  (Спец.т:«Сказки  и легенды»(пересказ-изложение). Учебный  текст   по специальности.

  Текст: «Михаил Юрьевич Лермонтов»(составление   словаря  новых  слов и словосочетаний,  а также  составление  предложении). Тексты  медиапространства: «Из жизни замечательных людей-Царица Тамар»).

  Лингвокультурологическая экспертиза.

  Экскурсовод по истории слов.

  Русская фразеология (Войти  историю). Почему так говорим. Составление документации.  

  Число-

     25-ое  занятие

  (2ч.)

  Синтаксические конструкции-ситуативный диалог.

  Обучение  аудированию-речевые ситуации.

  Диалог-Студия: ««Компьютер  и мы»-Компьютерный  вирус». Составление  тематического словаря на тему: «Интернет  в нашей      жизни». Аудирование текста.

  (Спец.т:«Сказки  и легенды»(пересказ-изложение).

  Текст: «Менделеев и шахматы»(составление   словаря  новых  слов и словосочетаний,  а также  составление  предложении).

  Лингвокультурологическая экспертиза.

  Экскурсовод по истории слов.  Русская фразеология (Вопрос жизни или смерти). Почему так говорим.

  Число-

  26-ое  занятие

  (2ч.)

  Синтаксические конструкции-ситуативный диалог.

  Обучение  аудированию-речевые ситуации.

  Диалог-Студия: «Моя  мечта-кругосветное путешествие». Аудирование текста.(Учебный  текст   по специальности.

  Спец.т:«Сказки  и легенды»(пересказ-изложение). Профессиональный текст-дидактический  текст - ««Верная дружба»»(дидактическая сказка)(составление   словаря  новых  слов и словосочетаний,  а также  составление  предложении). Тексты  медиапространства: «Из жизни замечательных людей-Давид  Строитель»).

  Лингвокультурологическая экспертиза.

  Составление  тематического словаря на тему: «В кругу  друзей». Экскурсовод по истории слов.

  Русская фразеология (Заколдованный круг). Почему так говорим.  

  Число-

          შეფასება

            Оценка

  Посещаемость. Участие  и   активность-20

  Презентация самостоятельной работы -10

  Промежуточный зачет-20

  Экзамен: устный(диалог, беседа)-10

  Экзамен - (итоговый) – письменный - тест-40

   Итоговая оценка-100

  სავალდებულო ლიტერატურა- დამატებითი და სხვა სახის ლიტერატურა

  Основная литератураю  Дополнительная и др. литература

  Агладзе Т.К., Голетиани Г.Г., Чохонелидзе Н.С.. Русский язык. Тбилиси,1980 г….

  Общепедагогические  курсы для работников  педагогического образования – МГУ им. М.В.Ломоносова.ედუ.1სეპტემბერ.რუ

  Войнова Е.И., Матвеева В.М. Аверьянова. Учебник русского языка (для иностранных  студентов- филологов). М.,1981 г.

  Люстрова З.Н., Скворцов Л.,И. Дерягин В.Я.  Друзьям русского языка. М.,1982 г.

  Мревлишвили Т.Н., Цибахашвили Г.И.  Русский язык. Тбилиси, 1974 г.

  Сборник упражнений по грамматике русского языка. М., 1996 г.

  Хахутаишвили Н.   Сванидзе К.. Учебное пособие по русскому языку. Утвержден министерством Просвещения Грузии. БГУ-2000 г.

  Мревлишвили Т., Колесников. Составление деловых  бумаг. Тбилиси, 1981 г.  

  Учимся писать конспекты, рефераты,  изложения. Пособие  с    тестами      и ключами. М., 1981.

  S.   Khavronina   -Russian as we speak it-Moscow-1976

  Н.Г.Сичичнава  Т.Н  Авалиани    Русский  язык.  Продвинутый  этап обучения. Кутаиси-2009.

  Н. Хабадзе     Вежливые  буквы. Редактор  акад. Александр Гобронидзе. Алиони.2004

  Русский  язык за рубежом(учебно-методический  иллюстрированный журнал.  2008-2009)

            შედეგები

           Итоги  

  Предлагаемая нами методика позволит:

  1. поэтапное обучение  интегративному жанровому   чтению     литературы по специальности на  русском  языке….

  3.ознакомление с апробированными методиками

  по системе дистанционного  обучения     иностранному языку…..-

  4.подготовку педагогического дизайна-наглядных пособий мультимедийного занятия.….и т..к. далее.

  ავტორი :ნანა ხახუტაიშვილი კომენტარები (0)

  კომენტარები  
  გაზიარება
  მსგავსი თემები :
  | ფილოლოგია |
     
 • კომენტარის დასატოვებლად უნდა გაიაროთ ავტორიზაცია !
 •  
  საკვანძო სიტყვები  
  ლოგისტიკა ტექნოლოგია მენეჯმენტი უცხოური ლიტერატურა გეოპოლიტიკა ბიოლოგია ჟურნალისტიკა და PR ფიზიკა გეოგრაფია მშობლიური ენა და ლიტერატურა სხვა მარკეტინგი და რეკლამა ბუღალტერია და აუდიტი არქიტექტურა გეოდეზია ელექტრონიკა კულინარია ეკონომიკა მეწარმეობა რელიგია მუსიკა ფინანსები და კრედიტი საბანკო საქმე სოფლის მეურნეობა ქიმია სახელმწიფო მოწყობა და მართვა სამართალი გადასახადები ზოოლოგია სოციოლოგია დაზღვევა მათემატიკა პედაგოგიკა კულტურა და ხელონება ფილოსოფია გეოლოგია საბაჟო სისტემა უცხო ენები საგამომცემლო საქმე და პოლიგრაფია სტატისტიკა საბირჟო საქმე მიფოლოგია ჟურნალისტიკა ვეტერინარია კრიმინალისტიკა ინვესტიციები ავიაცია მართვა ლოგიკა ისტორია ტურიზმი საერთაშორისო ურთიერთობები ფიზკულტურა და სპორტი პროგრამირება სექსოლოგია მედიცინა, ჯანმთელობა ფსიქოლოგია მასმედია მრეწველობა, წარმოება ტრანსპრტი მეცნიერება და ტექნიკა ასტრონომია ინფორმატიკა ეკოლოგია მეტალურგია პოლიტოლოგია კულტუროლოგია
  ანონსი  
   
  მთავარი   მოსწავლეებისთვის   სტუდენტებისთვის
   

  პედაგოგთა შორის ყოველთვის იყო ცნობილი ჭეშმარიტება, რომ უმაღლესი განათლების მიღების დამადასტურებელი დიპლომის მიღება - ფინიში არაა, ეს - მხოლოდ სტარტია:  
   
  მშობლებისთვის   პედაგოგებისთვის   ადმინისტრატორებისთვის
     
  ავტორიზაცია
  შესვლა
  დაგავიწყდათ პაროლი; ?
  დარეგისტრირდით !
  ურჩიეთ საიტი მეგობარს !
  სიახლეების გამოწერა
   
  ჩვენი მეგობრები
   
  სიახლეები  
   

  RSS
  | ავტორიზაცია | რეგისტრაცია | პროექტის შესახებ | წესები და პირობები
  იპოვეთ შეცდომა? | გვაცნობეთ პლაგიატის შესახებ
  საავტორო უფლებები დაცულია © www.education.ge - 2022